باندینگ

دکتر امیر حسین انصاری مهر از کلینیک رایان برای ترمیم و زیباسازی دندان های بزرگ، شکسته یا پوسیده شود باندینگ را تجویز می نماید.
باندینگ دندان که به اسم کامپوزیت باندینگ هم شناخته شده است، عبارت است از آماده کردن سطح دندان با استفاده از محلول اچ و قرار دادن باند و کامپوزیت بر روی آن سطح. در دستان یک دندانپزشک زیبایی، کامپوزیت با دقت به رنگ و شکل مناسب انتخاب شده و با قرار دادن آن بر روی دندان شکل و فرم دادن به آن لبخند جدید شما خلق می گردد. شکل دادن به کامپوزیت شباهت زیادی به شکل و فرم دادن به مجسمه دارد، دکتر انصاری مهر با شکل و فرم دادن به کامپوزیت، دندان های ترک خورده یا شکسته را به شکل زیبا و طبیعی خود بازسازی می کند.