ترمیم با کامپوزیت

امروزه بیش از 7000 متریال در دندانپزشکی برای استفاده در روش های درمانی مختلف وجود دارد.انتخاب متریال مناسب برای درمان های مختلف نیاز به مطالعه و تجربه فراوان دارد.

ترمیم کامپوزیت امروزه در مقایسه با آمالگام مزیت های زیادی مانند زیبایی دندان ترمیم شده، تراش مینیموم دندان و قابلیت اضافه کردن در صورت شکستن و یا سابیدگی سطحی را دارد.

امروزه استفاده از کامپوزیت برای ترمیم دندان ها استاندارد به روز دنیاست.