سیلانت های دندانی

سیلانت های دندانی درمان مناسبی برای پیشگیری از پوسیدگی هستند. زمانی که جرم شکل گرفته بر روی دندان ها و داخل شیار های آن با غذا و شکر تماس پیدا می کنند چرخه پوسیدگی دندان آغاز می شود.

افراد میتواننند در هر سنی در معرض پوسیدگی دندانی باشند.برای کاهش ریسک پوسیدگی در بعضی افراد روش درمانی متداولی وجود دارد.

دکتر امیر حسین انصاری مهر از کلینیک رایان در میرداماد، به بسیاری از مراجعه کنندگان خود سیلانتهای دندانی را پیشنهاد می دهد .

سیلانتها لایه نازکی از پلاستیک هستند که در شیارهای دندانی قرار می گیرند تا ذرات غذا در این حفره ها گیر نکنند.معمولا سیلانت ها را برای دندان های مولر یا آسیاب استفاده می کنند، چرا که این دندان ها بیشترین شیار را در سطح خود دارند.

سیلانت های درمانی باعث کاهش ریسک پوسیدگی دندان می شوندو در مقابل فشار جویدن مقاومت دارند .سیلانتها بیشتر از 30 سال است که توسط دندانپزشکان استفاده می شوند.

یکی از اصل های دندانپزشکی پیشگیری، پیشگیری قبل از درمان است.همیشه بهتر است از چرخه پوسیدگی جلوگیری کرد تا اینکه دندان پوسیده را درمان کرد. مسواک و نخ دندان مداوم بعلاوه سیلانتها بر روی دندان های منتخب از بهترین روش های پیشگیری پوسیدگی است.