درمان ریشه دندان

عصب کشی یا درمان ریشه دندان روشی متداول است که برای خارج کردن عصب بیمار یاعفونی از داخل دندان از آن استفاده می شود.

عصب دندان که در داخل دندان و ریشه ها قرار دارد، بافت نرم دندان است.بیماری و عفونت این عصب در گذشته منجر به پخش عفونت از دندان و فک و گاها دیگر قسمت های فک و صورت می گردید.امروزه با توجه به قسمتهای مخصوص عصب و رادیوگرافی دندان، امکان شناسایی عصب بیمار قبل از عفونی شدن آن مهیا است. در این موارد عصب دندان از داخل دندان خارج شده و احتمال سرایت عفونت از بین می رود.

عصب کشی یکی از روش های درمانی است که موفقیت آن در اولین بار که انجام شود، بسیار حائز اهمیت است.اگر عصب کشی دقیق و با اعمال استاندارد های روز (استفاده از رابردم،آماده سازی دقیق و به اندازه کانال ها و سیل کردن کانالها) انجام نشوددرمان دوباره آن ها بسیار پر هزینه تر، دشوارتراست بلکه احتمال موفقیت آن نیز بسیار کاهش می باید.

در کلینیک رایان دکتر انصاری مهر عصب کشی را معمولا در دو جلسه و هرجلسه حدود یک تا یک ساعت و نیم انجام می دهند، تا مراجعه کنندگان در آینده درگیر دوباره کاری نشوند و هزینه های پی در پی نداشته باشند.